Solidworks API’nin tüm unsurlarını barındıran namespace’den bahsetmek istiyorum. Bu SolidWorks.Interop.sldworks Namespace’i olup http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks_namespace.html?id=8046b0dd6c384566beed167cf3aa4d4b#Pg0 adresinde mevcuttur.

Şekil 1'de gösterilen bu namespace içinde neredeyse bütün erişilebilir unsurlar mevcuttur.

sldworks-api-namespaceŞekil 1. Solidworks.Interop.sldworks Namespace

ModelDoc’tan tutun PartDoc’a kadar. Solidworks API’yi öğrenmek isteyenlerin Solidworks’ün yeteneklerini en fazla şekilde kullanabilmesi ve eksik bir yer kalmaması için bu namespace’in incelenmesi çok önemlidir.

Ayrıca yardımın fonksiyonel gruplandırılmış sayfası da mevcut olup Şekil 2’de görülmektedir. Bu sayfaya erişmek için şu adresi takip edebilirsiniz: http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/FunctionalCategories-sldworksapi.html?id=6e741a9fe2e849189ac6a672e7b72323#Pg0&ProductType=&ProductName=

sldworks-api-fonksiyonel-kategorilerŞekil 2. Sldworks Fonksiyonel Kategoriler


SolidworksSolidworks APIAPIfonksiyonelhelpmodeldocnamespacepartdocsldworksunsur

Previous PostNext Post