Simulink Simscape

FileSolid

Simulink Simscape'te File Solid Blok özelliklerindeki Inertia kısmı elle doldurulurken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar şu şekildedir.

  1. Mass özelliğinin doldurulması sırasında bir problem yoktur. Cismin kütlesi aynen alınmalıdır.
  2. Center of Mass cismin ilk koordinat sistemi yani referans koordinat sistemine göre girilmelidir.
  3. Moments of Inertia değerleri [Ixx Iyy Izz] olmak üzere kütle merkezinden alınmış referans koordinat sistemine göre hizalanmış olarak girilmelidir.
  4. Products of Inertia değerleri [-Iyz -Ixz -Ixy] olmak üzere yani negatif tensör notasyonuna göre kütle merkezinden alınmış referans koordinat sistemine göre hizalanmış olarak girilmelidir.

Bu değerleri elle doldurmayıp, yoğunluk girerek hesaplattırılması durumunda hatalı sonuçlar gelebilmektedir. Bu yüzden bu değerleri elle girmek şimdilik en doğru yöntemdir.

Referanslar:

  1. https://www.mathworks.com/help/physmod/sm/ref/filesolid.html
  2. https://www.mathworks.com/help/physmod/sm/ug/specify-custom-inertia.html

Solidworkskütlekütle atalet momentisimulinksimscapekütle merkezi

Previous PostNext Post