miners-rule-stress-spectrum

Şekil 1. Zamana bağlı olarak \(n_1\) defa \(S_1\) gerilmesi, \(n_2\) defa \(S_2\) gerilmesi, \(n_3\) defa \(S_3\) gerilmesi gerçekleşiyor

Şekil 1’de zamana bağlı olarak \(n_i\) defa \(S_i\) gerilmesi gerçekleşiyor olsun. Şekil 2 S-N eğrisinden her bir gerilmeye ait uygulanabilecek maksimum çevrimler bulunuyor.

miner-rule-sn-curve

Bu durumda Şekil 2’deki S-N eğrisinden veya logaritmik S-N denkleminden \(S_i\) gerilmesi yüklemesine karşılık çevrim sayısı Ni bulunur. Bundan sonra Damage, \(D\) hesaplanır.

\(D = \displaystyle\sum_{i=1}^{k}\frac{n_i}{N_i}\)

Eğer hesaplanan bu hasar yani damage yani \(D>=1\) olursa malzeme %100 ömrünü tamamlamış olur. Bir diğer deyişle, \(D\) malzemenin harcadığı ömrüdür.


malzemeçevrimdamagefatiguefatigue lifegerilmehasarlogaritmikminer kuralıminer's rules-n curvestress spectrumyorulmayorulma ömrü

Previous PostNext Post