Çalışan bir uygulamanın komut satırı ifadesini alabilmek için önce Görev Yöneticisini kullanarak Process ID (PID) numarasını almalısınız. Daha sonra Komut satırını cmd.exe ile açtıktan sonra aşağıdaki komutu giriniz. Bu çıktı olarak size PID numarasına ait komut satırı ifadesini verecektir.

wmic.exe path Win32_Process where handle='PID_Numarası' get Commandline /format:list


cmdkomut satırıpidprocess idwmic

Previous PostNext Post