Solidworks FeatureWorks Seçeneğinin Kapalı Olması ve Çözümü

Bir step vb. dosyayı Solidworks'te ithal ettiğinizde, bu parçayı aşağıdaki şekildeki gibi sağ tıkladığınızda Featureworks özelliği pasifleşmiş görünüyorsa bunun çözümü şu şekildedir.

FeatureWorks özelliğinin kapalı olması problemi

Solidworks'ün ayarlarında Import sayfasında Enable...

Matlab'ta bir simulink dosyasını açtığınızda Matlab konsolunda şu şekilde bir mesaj alıyorsanız. Bazı dosyalar bozulmuş demektir. Error using slCustomizer.staticRefresh An error occurred during Simulink customization.

Bu hatayı düzeltmek için Matlab konsoluna şu kodu yazınız.

sl_refresh_cu...

FileSolid

Simulink Simscape'te File Solid Blok özelliklerindeki Inertia kısmı elle doldurulurken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar şu şekildedir.

  1. Mass özelliğinin doldurulması sırasında bir problem yoktur. Cismin kütlesi aynen alınmalıdır.
  2. Center of Mass cismin ilk koordinat sistemi ya...

Kütle Atalet Momenti Matrisi

\( I = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} \)

\( I = \begin{bmatrix} \int (r_y^2+r_z^2) dm & \int -r_x*r_y dm & \int -r_x*r_z dm \\ \int -r_y*r_x dm & \int (r_x^2+r_z^2) dm & \int -r_y*r_z dm...

Koordinat Sistemlerinin Birbirine Göre İfadesi

\(\begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & P_x \\ n_y & s_y & a_y & P_y \\ n_z & s_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\)

n, s, a sonraki/hedef koordinat sistemi 'nin x', y', z' eksenleridir.

x, y, z ise önceki/referans koordinat sistemi ...